Η Επεμβατική Ακτινολογία είναι μια κλινική υποειδικότητα της Ακτινολογίας  η οποία  εξιδεικεύεται στη διάγνωση ή/και στην θεραπεία ενός μεγάλου αριθμού παθήσεων με την εκτέλεση ελάχιστα επεμβατικών πράξεων  με την χρήση μηχανημάτων τελευταίας  τεχνολογίας (MRI, Multidetector CT, Ψηφιακός Αγγειογράφος).

Προσφέρει εναλλακτικές λύσεις σε ιατρικά προβλήματα τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζονταν μέχρι σήμερα με ανοικτές χειρουργικές τεχνικές αλλά και καινούριες τεχνικές για την αντιμετώπιση παθήσεων που ως τώρα δεν είχαν τρόπο αντιμετώπισης. Κύριος στόχος της είναι η επίτευξη μία θεραπευτικής λύσης με τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους και επιπλοκές και τη συντομότερη δυνατή μετεπεμβατική φάση ανάρρωσης, αντικαθιστώντας μία μεγάλη χειρουργική επέμβαση. Κάποια από τα πλεονεκτήματά της είναι η μείωση του κινδύνου επιπλοκών και νοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς και η σημαντική μείωση του πόνου, του χρόνου ανάρρωσης και του κόστους νοσηλείας.

Τι είναι οι επεμβατικοί ακτινολόγοι;

Οι Επεμβατικοί Ακτινολόγοι είναι εξειδικευμένοι Ακτινολόγοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους προσφέροντας συμβουλές και λύσεις σε όλες  τις ειδικότητες της Ιατρικής . Στην κλινική πράξη ασχολούνται με την εκτέλεση εξειδικευμένων απεικονιστικά κατευθυνόμενων και ελάχιστα επεμβατικών ιατρικών πράξεων κατόπιν ανάλογης συμβουλευτικής και ενημέρωσης των ασθενών.