Χοληφόρα/χοληδόχο κύστη

Α)Διαδερμική παροχέτευση χοληφόρων- διαδερμική τοποθέτηση στεντ

Η διαδερμική παροχέτευση χοληφόρων είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης της απόφραξης του χοληφόρου δένδρου που πραγματοποιείται στο τμήμα του αγγειογράφου από εμεπβατικούς ακτινολόγους

Ενδείξεις

Υψηλά επίπεδα χολερυθρίνης- ίκτερος λόγω

–    καλοήθους στένωσης ή απόφραξης (π.χ μετεγχειρητική στένωση μετά από Whipple, χολόλιθοι)

–    κακοήθους στένωσης ή απόφραξης (π,χ.  καρκίνος παγκρέατος, χολαγγειοκαρκίνωμα, άλλες κακοήθειες)

–    Διαφυγή χολής μετά από χειρουργείο χολοπεπτικής αναστόμωσης

Πως διενεργείται η επέμβαση?

Η εξέταση πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία και χορήγηση μέθης. Ο επεμβατικός ακτινολόγος παρακεντά διαδερμικά με μία λεπτή βελόνη ένα διατεταμένο χοληφόρο του ήπατος.  Εν συνεχεία εισάγει εντός του χοληφόρου συστήματος ειδικό οδηγό σύρμα. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του οδηγού σύρματος και ειδικών καθετήρων πραγματοποιείται προσπέλαση της στένωσης ή απόφραξης και τοποθετείται ένας παροχετευτικός σωλήνας το τελικό άκρου του οποίου καταλήγει εντός του εντέρου. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η παροχέτευση της χολής τόσο προς το έντερο όσο και προς τα έξω σε ειδικό σακούλι.  Μερικές φορές ανάλογα με την υποκείμενη παθολογία ο επεμβατικός ακτινολόγος τοποθετεί ένα ειδικό στεντ (μεταλλικό ή πλαστικό) κατά μήκος της απόφραξης/στένωσης και ο παροχετευτικός καθετήρας αφαιρείται.

Μετά το πέρας της επέμβασης

Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει σε θάλαμο της παθολογικής ή της χειρουργικής κλινικής για τουλάχιστον 24 ώρες για παρακολούθηση. Ο παροχετευτικός καθετήρας αφαιρείται μετά από την πάροδο ημερών ή και μηνών αναλόγως την υποκείμενη παθολογία.

Β) Διαδερμική διαστολή/ στεντ σε μετεγχιρητικές στενώσεις χολοδόχου πόρου

Η διαδερμική διαστολή/στεντ σε στενώσεις χοληδόχου πόρου είναι η διαδερμική χολοπάστική με τη χρήση αεροθαλάμου(μπαλονάκι) της περιοχής της στένωσης.

Ενδείξεις

Καλοήθης στένωση του χοληδόχου πόρου είτε μετά από χολοκυστεκτομή είτε στην περιοχή της αναστόμωσης μετά από προηγηθείσα επέμβαση χολοπεπτικής αναστόμωσης . Το πιο συχνό σύμπτωμα των ασθενών είναι υποτροπιάζοντα επεισόδια χολαγγειίτιδας

Πως διενεργείται η επέμβαση?

Η εξέταση πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η διαδερμική παροχέτεση χοληφόρων. Στην παρούσα επέμβαση όμως αφού προσπελαστεί η περιοχή της στένωσης με τη βοήθεια ενός οδηγού σύρματος, πορωθείται αεροθάλαμος και πραγματοποιούνται διαδοχικές διαστολές της περιοχής της στένωσης. Πολλές φορές αναγκαία είναι η τοποθέτηση δύο πλαστικών στεντ μεγάλης διαμέτρου στην περιοχή της στένωσης για διάστημα ενός χρόνου, τα οποία πρέπει να αντικαθίστανται ανά 3 μήνες για αποφυγή χολαγγειίτιδας.

Γ) Διαδερμική χολοκυστομία (Διαδερμική παροχέτευση χοληδόχου κύστεως)

Η διαδερμική χολοκυστοστομία είναι μια ελαχιστα επεμβατική διαδερμική μέθοδος παροχέτευσης της χοληδόχου κύστεως.

Ενδείξεις

Οξεία χολοκυστίτιδα σε περιπτώσεις όπου η συντηρητική θεραπεία δεν επαρκεί και η χειρουργική αντιμετώπιση δεν ενδείκνυται

Πως διενεργείται η επέμβαση?

Η επέμβαση διενεργείται υπό τοπική αναισθησία. Ο επεμβατικός ακτινολόγος παρακεντεί την χοληδόχο κύστη διαδερμικά με λεπτή βελόνη υπό υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση.  Στη συνέχεια με τη βοήθεια οδηγού σύρματος προωθείται διαδερμικός καθετήρας τύπου pig-tail εντός της χοληδόχου κύστεως, ο οποίος συνδέεται με εξωτερικό σακουλάκι με σκοπό την συνεχή παροχέτευση της χοληδόχου κύστης.

Σωλήνας παροχέτευσης εντός της χοληδόυχου κύστεως

Σωλήνας παροχέτευσης εντός της χοληδόυχου κύστεως

Μετά το πέρας της επέμβασης

Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει σε κρεββάτι της παθολογικής ή της χειρουργικής κλινικής για τουλάχιστον 24 ώρες για παρακολούθηση. Ο παροχετευτικός καθετήρας αφαιρείται  συνήθως με΄τα την πάροδο 3-4 εβδομάδων όταν ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος αναδείξει υποχώρηση της φλεγμονής της χοληδόχου κύστεως .