Στοιχεία επικοινωνίας

Δρ. Μαρία Τσιτσκάρι

Apollonion Private Hospital
Λεωφόρος Λευκοθέου 20
2054 Στρόβολος, Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ: 70006625
Φαξ: 22476715
mariadote@hotmail.com